ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΝΑΣΣΑ
ΥΠΕΡ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Αγίας Μαρίνας 27, Αγία Μαρίνα Ηλιούπολη Αττικής. Τ.Κ. 16344 Τηλ./Fax: 2111824253, Email:lanassa@yahoo.com

Ανοιχτά καθημερινά εργάσιμες μέρες και ώρες (9.00-14.00),εκτός Τετάρτης.
Σαββατο πρωί ΑΝΟΙΧΤΆ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΝΑΣΣΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ